Ne vždy jsem spokojení s tím, jakou smlouvu jsme uzavřeli. Nedostali jsme to, co jsme očekávali, nebyli jsme spokojeni s řešením naší pojistné události. Už nás nebaví cpát peníze pojišťovnám, když si umíme představit utratit je jinak. Možná jsme také objevili výhodnější nabídku na trhu nebo jsme jen nuceni přehodnotit naše finanční možnostmi a omezit výdaje a hledáme to nejméně bolestné řešení. Tím může být právě zrušení úrazového pojištění, jinými slovy výpověď úrazového pojištění. Tato myšlenka může být dobrá, racionálně podložená, ale již hůře proveditelná.

Jak postupovat při výpovědi

V první řadě znovu zvažme, jestli chceme opravdu úrazovou pojistku zrušit. Když jsme si jistí, měli bychom si projít naši stávající smlouvu a podívat se na podmínky její výpovědi. Pokud něčemu nerozumíme, kontaktujeme zástupce pojišťovny. V zákoně o pojistné smlouvě je uvedena lhůta výpovědní doby, kdy výpověď pojistné smlouvy musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Proto je dobré tuto výpověď doručit na pobočku pojišťovny osobně, nebo zaslat písemnou výpověď doporučeně poštou. Jen tak budeme mít důkaz, že jsme žádost poslali. Ne vždy platí tento nastíněný postup. V pojistných podmínkách může být i uvedena možnost výpovědi smlouvy dohodou pojistníka a pojistitele, ve které by byl uveden okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Ukončení smlouvy před první platbou

Může se stát, že uzavřeme úrazovou pojistku, ale ještě dříve, než uskutečníme první platbu, zjistíme, že dané pojištění nám tak úplně nevyhovuje. V tomto případě máme ze zákona právo vypovědět pojištění do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Postupujeme tak, že pošleme pojišťovně písemnou výpověď a žádné pojistné platit nemusíme. Dnem doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet výpovědní lhůta osmi dnů, po jejímž uplynutí pojištění automaticky zanikne.

Rizika předčasného ukončení úrazového pojištění

Musíme si uvědomit, že jsme s naší strany nedodrželi uzavřenou dohodu a že to tedy pro nás nebude výhodné a že přijdeme o určitou částku peněz. Problém se může stát i to, že se stane neočekávaný úraz a my již nebudeme krytí.

Zánik úrazového pojištění

Pokud z nějakého důvodu pojištění nezaplatíme, musíme se připravit na komplikace. V první řadě bychom měli od pojišťovny obdržet písemnou upomínku k zaplacení pojistného. Zde by mělo být uvedeno, že pojištění zanikne dnem následujícím po uplynutí lhůty, a tím je minimálně jeden měsíc. Na určitou dobu tak vznikla pojistná ochrana, za kterou musíme zaplatit a pojišťovna má ze zákona nárok na dlužné pojistné. Ještě je nutné dodat, že promlčecí doby jsou různé, jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách smlouvy. Nejčastěji se jedná o tříletou lhůtu, může být ale až desetiletá.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.