V současné době zájem o životní pojistku roste a má ji uzavřenou každý druhý dospělý občan České republiky. I když životní pojistka neumí řešit všechno, může zmírnit nepříjemné důsledky úrazu, nemoci či smrti někoho blízkého. Je však zapotřebí pokrýt ta správná rizika a sjednat výhodné pojistné částky. Trendem je být pojištěný, ale ne za každou cenu. Pojistka také něco stojí. Všechny tuzemské pojišťovací domy předkládají klientům různorodé nabídky a je zapotřebí se v nich zorientovat, porovnat je a vybrat tu nejvhodnější. To je však někdy velice těžké a klient se musí vyvarovat různých úskalí. Pokusíme se shrnout to nejdůležitější.

Druhy životního pojištění

Životní pojištění můžeme rozdělit zejména na dva druhy. Jedním je investiční neboli kapitálové pojištění, kdy máme možnost naspořit finance, a tím druhým je rizikové životní pojištění, které kryje zejména riziko smrti. Pro konkrétní nabídky je zapotřebí kontaktovat zprostředkovatele pojišťoven, kteří provedou modelovou kalkulaci a nastíní možnosti, co od které smlouvy očekávat.

Na co si dát pozor?

Nejprve si ujasněme, co vlastně chceme, co je pro nás důležité a nesměšujme životní pojistku například se spořením. V tomto případě nebývá spoření tím nejefektivnějším.  Pokud sjednáme pojistnou částku příliš nízkou, např. z finančních důvodů, nebudeme spokojeni s pojistným krytím v případě pojistné události. S tímto souvisí i doba, na kterou pojistku sjednáváme. Obecně platí, že dlouhodobější smlouva je výhodnější než krátkodobá. Vyhneme se tak opakujícímu se sjednávání nových smluv, kdy musíme uhradit vstupní poplatky a tzv. administrativní náklady s tím spojené. Nemusíme se obávat, že dlouhodobá smlouva nebude reagovat na měnící se podmínky našich příjmů a potřeb, protože smlouvu lze aktualizovat.

Zvážit věk se vyplatí

Pokud uzavíráme životní pojistku v mladém věku, měli bychom se zaměřit na pokrytí rizika výpadku příjmu. Nedomnívejme se, že se nám nemůže nic stát a že pojistku nepotřebujeme. Ve zralejším věku je vhodné zaměřit se na pokrytí rizika smrti vzhledem k nezaopatřeným dětem své rodiny. Volba rizik, která chceme pokrýt, záleží na nás, na našem uvážení. Pojistná ochrana by měla odpovídat našemu životnímu stylu. Kvůli tomu, že zdravotní rizika po 50 či 55 letech věku rostou, odráží se tato skutečnost i na výši pojistného.

Vypovězení smlouvy

Problémům spojeným s platební neschopností je lépe předcházet. V období finanční krize spousta lidí ruší své sjednané pojistky a nechává si je vyplatit. To je ale bohužel nevýhodné. Přijdou tak nejen o část peněz, které doposud vložili, ale i o pojistnou ochranu. Proto je lépe kontaktovat pojišťovnu a dohodnout se na odkladu plateb nebo snížení pojistného, či přerušení placení pojistného.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.