Co si představit pod pojmem zajišťovna?  Jednoduše, laicky řečeno jde o pojišťovnu pojišťoven, a to znamená, že zajišťovna na sebe bere část rizik vznikajících s činností pojišťovny. Termínem zajišťovna se tedy rozumí právnická osoba, která přebírá na základě smlouvy části rizik pojištění pojišťoven. Pro existenci pojišťoven jsou zajišťovny životně důležité. Bylo by jistě úsměvné, že pojišťovny poskytující pojištění nejsou samy pojištěné. České pojišťovny se nechávají zajistit mezinárodními zajišťovnami z Evropy, Ameriky i Asie. Vítězí ty evropské, protože jsou blízké geograficky i nabízeným servisem a znají specifika českého trhu.

Činnost zajišťovny

Tou hlavní náplní jejich činnosti je zajištění pojišťoven. Ty si tak nechávají zajišťovat životní i majetková pojištění, která se svými klienty uzavírají. Není to však jejich jediná činnost. Kromě toho zajišťovny vytvářejí příznivější klima a zmenšují rizika pojištění, která na sobě nesou pojišťovny. Pojišťovny se kryjí opravdu dostatečně, a proto využívají souběžně i služby více zajišťoven a rozkládají tak riziko neschopnosti plnění jedné z nich. Pokud by jedna zajišťovna nebyla schopna plnit pojistné, jsou v záloze další a právě s tím pojišťovny počítají. Zajišťovny pro získání licence provozování zajišťovací činnosti nutně potřebují vysoký kapitál v minimální výši 1 000000 000 Kč. První licence, kterou Česká národní banka udělila je z roku 2008. České pojišťovny jsou většinou zajištěny u renomovaných zahraničních společností. Zajišťovny jsou oprávněny přebírat zajistná rizika ve všech odvětvích životního i neživotního pojištění. Mohou provozovat i činnost jako je poradenství, zprostředkovatelství, vzdělávání a šetření zajistných událostí.

Co zajišťovny kryjí

V první řadě pomáhají s pojištěním rizik, jež plynou z činnosti pojišťoven. Zajišťovna ale neplní škody způsobené vlastní vinou pojišťoven, čímž může být třeba špatně vedené účetnictví. To se ale nestává, neboť na účetnictví pojišťoven dohlíží Česká národní banka.

Spolupráce zajišťoven s pojišťovnami

Spolupráce těchto dvou subjektů musí být založena na vzájemné důvěře a jejich vztah je budován dlouhodobě. Smlouva o zajištění mlže vzniknout až po důkladných rozborech a analýzách produktů, pojistných podmínek obou stran. Zajišťovny poskytují různá školení, stáže, workshopy a analýzy. Vydávají svá periodika a studie týkající se celé problematiky. Poskytují audit procesů v oblasti vzniku a správy pojištění či likvidace pojistných událostí.

Nevýhody spolupráce

Na obou stranách dochází při vytváření společného produktu k jistým kompromisům. Očekávání stran může být zcela odlišné a strany se na společném produktu nemusejí dohodnout, protože nabídka druhého subjektu není efektivní.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.