Chceme-li ušetřit na pojistném, protože máme lepší nabídku, nebo jsme nebyli spokojeni při likvidaci pojistné události, nebo ze spousty jiných příčin, nebojme se stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Investujeme přece své peníze, peníze, které ukrajujeme z našeho rozpočtu, a můžeme si tedy vybrat, co s nimi uděláme. Nikdo není dost bohatý na to, aby penězi jen tak plýtval. Pokusme se tedy nastínit, co nás v případě výpovědi neboli zániku pojistné smlouvy čeká, na co se musíme připravit. Je vůbec vhodné stávající smlouvu rušit? Určitě nás napadne, že nás to bude něco stát. Zvažme tedy tuto změnu pečlivě.

Musím se bát změny?

Na současném trhu existuje spousta nabídek nejrůznějších pojišťoven, že nemáme důvod setrvávat u pojistky, která nám nevyhovuje. Pojišťovny se doslova perou o nové klienty a předhánějí se v nabídkách. Pokud ušetříme významnou finanční částku na měsíčních či ročních splátkách, malá ztráta peněz při vypovězení smlouvy je zanedbatelná. Jen je potřeba zjistit si pár důležitých informací, jak při výpovědi postupovat a opravdu dobře si rozmyslet podepsání nové pojistné smlouvy. Pojišťovny nabízejí tolik různorodých produktů, že si určitě vybereme. Navíc pojišťovny jsou pružné a reagují na měnící se poptávku. Takže změny se opravdu bát nemusíme.

Co uvést do výpovědi

Pojišťovna má většinou natištěné formuláře, které stačí jen vyplnit. Tyto formuláře lze vyzvednout na pobočce, nebo je lze lehce stáhnout z internetu a vytisknout. Jako u každé smlouvy je potřeba uvést základní údaje o nás. Poté také číslo pojistné smlouvy a datum, ke kterému smlouvu dohodou vypovídáme. Vzhledem k případnému odkupnému, přeplatku či naspořené částce se u vádí i číslo bankovního účtu, na který banka peníze převede. A také je dobré požádat o potvrzení o délce bezeškodného průběhu pojištění. Formuláře, kde je vše již předem nachystáno a stačí jen doplnit konkrétní údaje, si tedy můžete stáhnout volně na internetu, nebo můžete oslovit banku, zda nemá něco obdobného.

Výpovědní lhůta

Stejně jako každá smlouva, se výpověď pojistné smlouvy řídí podmínkami uvedenými ve smlouvě o pojistné události. Podle zákoníku lze každou pojistnou smlouvu vypovědět nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Na toto je zapotřebí dát pozor, aby se nestalo, že jsme již uzavřeli novou smlouvu a neplatili tak pojistné zbytečně dvakrát.  Pokud pojistné platíte ročně, můžete ji vypovědět jednou za rok k výročí uzavření smlouvy. Lze ji tedy vypovědět k datu konce pojistného období. Pokud pojistnou smlouvu vypovíme, na nějakou dobu se ocitneme bez pojistky. V případě úrazu či jiné pojistné události, nebude nám samozřejmě pojistné krytí plněno. Tuto možnost se vyplatí brát v úvahu a zohlednit ji při výpovědi stávající smlouvy a při uzavírání nové.

Výpověď pojistné smlouvy


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.