Slovo vinkulace je latinského původu a v překladu znamená pouto. Je to tedy jakési spoutání či omezení dispozičního práva nejen u pojistných smluv. Prakticky to znamená, že se smlouvou může disponovat třetí strana, pojistná smlouva je totiž uzavřená ve prospěch třetí osoby a v případě pojistné události je pojistná částka vyplacena právě té třetí straně podle předem stanovených pravidel. Opakem vinkulace je devinkulace, což znamená zrušení vinkulace.

Úskalí vinkulace

Tímto způsobem je možné urychlit celý právní proces například v případě úmrtí, což může být velmi užitečné, pokud takovouto situaci předpokládáme. Na vyplacení pojistky tak nemají právo pozůstalí, ale jen ten, v jehož prospěch byla smlouva sepsána. I když tuto skutečnost mohou pozůstalí právně napadnout, vše bylo sjednáno dle zákona a vyplacení pojistky je zákonné. Pozor ale na případy, kdy je vinkulace uzavřena ve prospěch banky. V tomto případě se může stát, že po smrti jednoho z manželů nebude pozůstalý schopný například z důvodu nezaměstnanosti splatit hypotéku, protože peníze z pojistné události budou vyplaceny bance na doplacení úvěru. Pouze v případě, že pojistné plnění bude vyšší než částka, kterou je potřeba doplatit, pouze tehdy bude zbytek financí vyplacen pozůstalým.

Možnosti vinkulace

Vinkulaci ve prospěch banky může požadovat právě banka při sjednání životní pojistky, případně vinkulaci nastavit u již existující pojistky. Pojistné plnění tak bude vyplaceno na doplacení úvěru dané bance, případně zbytek financí obdrží osoba uvedená ve smlouvě. Pojistné ve prospěch banky je v současné době zcela normálním jevem při uzavírání smluv, protože pojišťovna se tímto způsobem chrání, aby nepřišla o svůj honorář. Dalším případem je vinkulace nemovitostní pojistky při uzavírání hypotéky a také vinkulace havarijní pojistky zejména při koupi auta na leasing.

Vinkulace a hypotéka

Pokud žádáte o hypotéku, pak jedním z požadavků banky bude právě vinkulace. Vinkulace pojištění ve prospěch banky tedy znamená, že pojistná částka v případě pojistné události bude vyplacena bance. Banka často požaduje vinkulaci u pojištění nemovitosti i u životního pojištění. V takovém případě počítejme s tím, že potvrzení vinkulace může trvat i několik dní, než se ověří zdravotní stav pojišťovaného.

Podmínky vinkulace a devinkulace

I když banka při uzavírání jakékoli smlouvy vinkulaci vyžaduje, je na nás, zdali budeme souhlasit. Bohužel ale často to bývá jediná možnost, jak požadovanou smlouvou uzavřít. Můžeme se na obdobnou smlouvu zeptat v jiné bance, protože ne vždy vinkulaci požaduje každá banka. V každém případě vinkulace může být provedena jen se souhlasem pojištěného.  Naopak její devinkulace může být provedena jen se souhlasem banky, v jejíž prospěch byla vinkulace uzavřena.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.