Úrazové pojištění se dá sjednat společně se spořením. To na finančním trhu není žádnou novinkou. Využívají toho jak jednotlivci, tak celé rodiny. Je možné tak získat kombinaci pojištění se zhodnocením vlastních vložených prostředků. Peníze jsou tak bezpečně uložené a je zde garance zhodnocení po celou dobu trvání pojištění. Na konci smluveného období získá klient celý vklad zpátky zvýšený o úrok a podíly na výnosech. Rizikové pojistné se platí z výnosů vkladu a klient navíc může libovolně zkombinovat různé druhy rizik.

Pro koho je kombinované pojištění vhodné?

Pojištění, které kombinuje úrazovou pojistku se spořením, je vhodné pro všechny. Klient jej může uzavřít pro sebe, ale také pro své blízké. Dětem nebo vnoučatům tak může pokrýt rizika spojená s úrazem a také darovat peníze, které je po ukončení pojistné doby možné vybrat na cokoli, třeba studium či příspěvek na pořízení bydlení.

Na co si dát pozor

I když se jedná o kombinaci pojištění a spoření, je důležité správně nastavit poměr mezi složkou určenou na spoření a složkou na krytí pojistných rizik, aby byla zajištěna pojistná ochrana v odpovídajícím rozsahu. Obecně je doporučováno, aby spoření tvořilo menší podíl a bylo tak spíše doplňkem k úrazové pojistce. Na finančním trhu totiž existují lepší produkty určené k lepšímu zhodnocení většího peněžitého obnosu.

Co lze pojistit?

Obecně platí, že pojistná rizika a částky si můžeme individuálně navolit. Pokud si klient neví rady, je dobré kontaktovat finančního poradce, který mu doporučí vhodná rizika a částky. Nejčastěji lze pojištění sjednat na pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin, pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného, pojištění hospitalizace z důvodu úrazu či nemoci a pojištění pracovní neschopnosti.

Výhody spoření v rámci úrazové pojistky

Nejenomže uzavřením tohoto druhu pojistky pokryjeme rizika spojená s úrazem, ale také můžeme zajistit například svým dětem peníze do budoucnosti. Nejenom že chráníme děti vůči následkům úrazu, ale vklady zajímavě zhodnocujeme s garancí výnosu a s podíly na zisku. Peníze bývají vypláceny dětem v nasmlouvaném věku a mohou být použity na cokoli. Zajímavá je i možnost mimořádných výběrů i vkladů, tím se zde naskýtá možnost tzv. včasného dědictví. Prarodiče tak mohou svým vnoučkům darovat různé finanční částky ne naráz, ale nepravidelně, dle jejich možností. Takovéto spoření je pochopitelně prarodičům v mnohém usnadněno a mohou tak s finančními prosteřdky dsiponovat přesně podle svých potřeb. Důchod je sice pokaždé stejně vysoký, nicméně důchodci mají pochopitelně i mnohé další výdaje, které mohou být důležité.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.