Máte doma aktivní, živé děti, které si sem tam přivodí nějaký úraz? Sportujete? Chcete si plně užívat života a nemyslet při tom na to, co by se mohlo stát? Jezdíte po světě ať pracovně, či soukromě? Dostáváte se do situací, kdy hrozí nějaká újma na zdraví? Úrazům můžeme předcházet, nemůžeme jej ale zcela opomíjet. Vždyť každý byl alespoň jedenkrát v životě ve špatnou dobu na špatném místě a stal se mu nepříjemný úraz. Na jeho důsledky se můžeme alespoň připravit. Pokud se tedy nechceme dostat do finančních problémů, je načase uzavřít kvalitní úrazovou pojistku, kterou jistě jednou oceníme.

 Co může úrazová pojistka pokrýt

Úrazovou pojistku, která pojištěnému zaručuje finanční odškodnění nejen za trvalé následky úrazu, je možné uzavřít pro sebe i pro děti. Všechny tuzemské pojišťovací domy nabízejí různé varianty, ve kterých nechybí pojištění nezbytného léčení úrazu a trvalých následků úrazu, krytí výdajů na hospitalizaci a vyplacení pojistky v případě smrti následkem úrazu. Musíme myslet i na možnou pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu, protože ne vždy stačí pojistka vyplacená zaměstnavatelem. Je možné volit variantu běžného krytí, nebo krytí s progresí.

Výhody úrazové pojistky

Pojistka, kryjící různé důsledky úrazů, je dostupná pro každého a její výši můžeme zvolit dle vlastních možností a potřeb. Pokud se naše potřeby změní, lehce pojistku přizpůsobíme. Získáváme tak záruku krytí různých výdajů v době naší pracovní neschopnosti a můžeme se soustředit na léčbu a dopřát si dostatečnou rekonvalescenci. Pojistné za úrazové pojištění se platí měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, záleží na tom, co nám nejvíce vyhovuje.

Jak online sjednat úrazovou pojistku

V první řadě je potřeba si vybrat konkrétní nabídku, čili produkt, který nám vyhovuje a pokryje tak možná rizika související s úrazem. Za tímto účelem využijeme porovnání produktů různých pojišťoven nabízených na internetu. Využijeme i kalkulačku úrazového pojištění. To, za jakých podmínek lze pojistnou smlouvu uzavřít, musíme důkladně zvážit. Někdy je zapotřebí uvést údaje o zaměstnání a zájmech. V případě, že aktivně sportujeme nebo provozujeme extrémní sporty, počítejme s navýšením pojistné částky. Zkrátka záleží na našem životním stylu. Pokud jsme si již vyhovující produkt našli, navštívíme webové stránky námi vybrané pojišťovny. Do formuláře vyplníme základní informaci, kterou je věk. Ihned tak vidíme, která varianta je určená právě nám, jaká je cena a případná sleva. V dalším kroku je potřeba vyplnit údaje o pojistníkovi, jako je jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti, jímž je nejčastěji občanský průkaz. Součástí sjednané smlouvy může být i připojištění dětí.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.