Jedním z nejžádanějších produktů tuzemských pojišťoven je úrazové pojištění. Ať už pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. Úrazovou pojistkou tak v případě potřeby pokryjeme zvýšené výdaje na léčení nebo zachováme životní standard v případě pracovní neschopnosti. Úrazy mohou mít i trvalé následky, které mohou významně změnit kvalitu života. Úrazová pojistka často nestačí, protože její plnění nemá dostatečnou výši. Většinou je úrazová pojistka sjednávána dohromady s pojistkou trvalých následků úrazu a je doporučováno pro všechny klienty jako doplněk k pojištění invalidity. Pojištění trvalých následků je vhodné uzavřít vždy pro děti, pro manuálně ale i duševně pracující.

Na co se pojištění nevztahuje

Pojištění nezahrnuje situace jako je jaderná katastrofa, válka, veřejné nepokoje, sebevraždu, alkohol, léky, rizikové sporty, pracovní úrazy a také úrazy meziobratlových plotýnek a záněty šlachových pouzder. V případě špatného zařazení do rizikové skupiny je plnění pojistné události omezeno nebo vůbec nevyplaceno. Proto zprostředkovatelé nabádají klienty, aby při vstupním dotazníku uváděli pravdivé informace.

Oceňovací tabulka

Při pojištění trvalých následků úrazu je velmi důležité, aby součástí smlouvy byla oceňovací tabulka. Pokud není součástí smlouvy, je potřeba si pohlídat, aby na ni pojistné podmínky alespoň odkazovaly, a byla tak vystavena na webu nebo byla k nahlédnutí na pobočce. Následky se podle ní oceňují buď pevným procentuálním poměrem, nebo rozmezím nebo tzv. způsobem „až do“. Oceňovací tabulka přináší zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu. Výši trvalých následků je podle ní oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny. Omezení pohybu je rozdělováno na lehké, střední a těžké podle omezení pohybu fyziologického rozsahu. V tabulce jsou rozepsána možná poškození orgánů a jejich částí a je jim přisouzena výše procentuálního plnění.

Progresivní plnění trvalých následků

Pokud má pojištěný trvalé následky po úrazu, pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku, a to většinou od dvou let nejpozději pak do tří let od ustálení trvalého následku. Progresivní plnění má podobu maximálního dosažitelného plnění, které činí 500 i více procent základní pojistné částky. Je jasné, že taková výše plnění přichází v úvahu jen v případě nejtěžšího možného tělesného poškození.

Progrese v případě postižení více orgánů

Výpočet této progrese je zcela zásadní, protože pojišťovny tak snižují plnění za úrazy s menšími následky. Progrese se pak vypočítá součtem procent poškození jednotlivých orgánů a následně se stanoví násobek progrese, nebo se progrese počítá pro poškození každého orgánu zvlášť.  Může se také spočítat podle nejvyššího utrpěného poškození jednoho z orgánů. V případě, že součet poškození přesahuje 100%, plní se maximálně 100% plnění.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.