Zajišťovna

Co si představit pod pojmem zajišťovna?  Jednoduše, laicky řečeno jde o pojišťovnu pojišťoven, a to znamená, že zajišťovna na sebe bere část rizik vznikajících s činností pojišťovny. Termínem zajišťovna se tedy rozumí právnická osoba, která přebírá na základě smlouvy části rizik pojištění pojišťoven. Pro existenci pojišťoven jsou zajišťovny životně důležité. Bylo by jistě úsměvné, že...

Celý článek