Pojistný podvod

Při pojistném podvodu dochází k takovému jednání, kdy se fyzické nebo právnické osoby dopouštějí obohacení na úkor pojišťovny. Samozřejmě se jedná o trestný čin, který je vymezen v trestním zákoníku. Skutková podstata Základní skutková podstata nevyžaduje přímé způsobení škody na majetku. Ke spáchání trestného činu postačí nepravdivé uvedení či zatajení důležitých údajů při...

Celý článek