Odbytné

Odbytným nebo též od roku 2005 nově odkupným je nazývána částka, která je pojištěnci vyplacena, pokud požaduje předčasné zrušení pojistné smlouvy. Nejčastěji se tak děje u smluv životního pojištění. Pokud se klient rozhodne stávající smlouvu zrušit, nebude mu vyplacena rezerva nebo kapitálová hodnota, ale pouze odbytné. Jedná se o případy, kdy klient smlouvu u pojišťovny úplně ruší. V případě,...

Celý článek