Krácení pojistného plnění

Z jakého důvodu sjednáváme pojistné smlouvy? Proč svěřujeme pojišťovnám naše finance? Aby nás pojišťovny chránily. Aby ochránily naše zdraví a třeba i hmotný majetek. Pojištění jsme přeci zaplatili, tak očekáváme, že v případě potřeby bude pojistné krytí plněno a my dostaneme to, co za co jsme si zaplatili. Myslíte si, že když si platíte životní či úrazovou pojistku, tak v případě úrazu či...

Celý článek