Chcete mít jistotu, že když se stane to nejhorší, pojišťovna vyplatí pojistku a ta bude sloužit jako finanční jistota vašim blízkým? Chcete vaši rodinu zajistit a omezit nežádoucí ekonomické dopady v případě vaší smrti? Pojišťovny vám vycházejí vstříc a nabízejí možnost rizikového životného pojištění, což je klasické pojištění pro případ smrti. Bývá nabízeno i jako pojištění pro případ závažných onemocnění, úrazu, invalidity a řady dalších rizik. Rizikové životní pojištění slouží k zajištění blízkých osob.

Výhody rizikového pojištění

Největší výhodou je jeho cena. Je levnější než obdobné pojistky svým nastavením, kterými jsou kapitálové či investiční životní pojištění. Tyto pojistky sice zvažují riziko smrti, ale nabízejí další řadu produktů s tím spojených a pojistka je v konečném důsledku dražší. Pokud má klient jasno a chce pouze pojistit riziko smrti, je rizikové životní pojištění vhodné a navíc i cena je příznivá. Za nízkou cenu klient získává vysokou pojistnou ochranu. Často je tento typ pojistky uzavírán pro zajištění při splácení úvěrových produktů.

Nevýhody rizikové pojistky

Pokud uplyne doba, na kterou byla smlouva sjednána a pojistná událost se nekonala, nemá klient nárok na žádné vyrovnání. Všechny jeho investice do pojistky tak propadnou pojišťovně. Klient nemá nárok ani na rezervu na důchod. Navíc tento produkt není daňově zvýhodněn. V případě vypovězení pojistky klientovi nevzniká nárok ani na náhradu, je proto si dobré uzavření i vypovězení smlouvy dobře rozmyslet.

Možnosti rizikového pojištění

Je možné si sjednat rizikové pojištění s konečnou pevnou pojistnou částkou nebo s klesající částkou. Pevná pojistná částka nabízí jistotu výše pojistného plnění a používá se k finančnímu zajištění blízkých osob pojišťovaného. Pojistky s klesající pojistnou částkou lze využít k pojištění osob, které splácejí úvěr. Částka je tak vinkulována ve prospěch banky na splacení úvěru. K základnímu rizikovému životnímu pojištění lze připojistit i plný invalidní důchod, někdy i dlouhodobou pracovní neschopnost, úraz i vážné onemocnění.

Pojistná částka

Výše sjednávané pojistné částky se odvíjí zejména od věku pojišťovaného, jeho pohlaví a délce trvání pojistné smlouvy. Výše se liší u rizikového pojištění s pevnou pojistnou částkou a s klesající pojistnou částkou. Minimální pojistná částka se pohybuje kolem deseti tisíc korun ročně a maximální výše není omezena většinou vůbec.

Omezení pojistného plnění

K plnění pojistky nedochází z důvodu sebevraždy pojištěné osoby a má-li k němu dojít, lze to pouze za specifických podmínek, které pojišťovna zvažuje. Omezené plnění také nastává, způsobil-li si klient smrt sám a při tom zranil i jinou osobu například při dopravní nehodě.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.