V případě, že uzavíráte pojištění, zvažte možnost připojištění tzv. progresivního plnění. Co to znamená? Jaké má výhody? Jednoduše to znamená a je to také tou největší výhodou, že čím vážnější úraz se vám stane, tím získáte vyšší plnění. Tento produkt je značně vyhledávaný a nabízí ho většina pojišťoven, některé povinně a některé volitelně. Každá úrazová pojistka většinou zahrnuje odškodné za běžný úraz, denní odškodné, vždy zahrnuje pojištění trvalých následků. Pojistka trvalých následků sice pokryje část příjmu, ale v případě vážného tělesného poškození nebývá vysoká tak, jak je potřeba, a proto nedostačuje. Z tohoto důvodu pojišťovny nabízejí progresivní plnění. Výhodné je to jak pro klienta, tak pro pojitovnu.

Jak pojišťovny progresi nastavují?

Pojišťovny mají toto plnění nastaveno různě, nestane se tak, že by jejich produkt byl totožný či stejný. Plnění za stejný rozsah trvalých následků úrazu bude tedy u každé z pojišťoven rozdílný. Progresivní plnění zvýší cenu pojistky od 5 do 10%, záleží na konkrétní pojišťovně. Některé pojišťovny vypočítávají progresivní plnění pojistné události na základě vlastního vzorce a jiné je uvádí v tabulkách. I když je srovnání jednotlivých progresí těžké, v jednom se shodují. Je to míra rozsahu trvalých následků, a to do 25%, kdy progresivní plnění poskytováno není.

Běžná praxe

V případě úrazu lékař napíše zprávu o úrazu a pojišťovna vyplatí sjednanou částku. V případě nastane-li trvalý následek, vyplatí se další část pojistky. No a je-li sjednáno progresivní plnění, může klient dosáhnout na dvojnásobné i vícenásobné plnění. Pokud klient přijde například o pravou horní končetinu, tak při pojistné částce 300 00 Kč a 50% ohodnocení za trvalé následky klient dostane 150 000 Kč. V případě, že má sjednáno progresivní plnění, dostal by dvojnásobek, což činí 300 000 Kč.

Jak progresivní plnění nasmlouvat

Jestli se rozhodnete pro progresivní plnění, je to potom již jednoduché. Zvážení, jestli se pojistka vyplatí, bylo jistě těžší. V případě, že již máte existující smlouvu o úrazovém pojištění, uzavřete novou, která tu stávající nahradí. Platí to v případě, že zůstáváte u téže pojišťovny. Jinak musíte stávající smlouvu vypovědět nejpozději tři měsíce před výročím a následně uzavřete novou. Jinak se postupuje, když již máte sjednanou pojistku bez progresivního plnění v rámci životní smlouvy. Je potřeba ji z životní smlouvy vyjmout a úrazovou pojistku s progresivním plněním uzavřít zvlášť. Může se stát, že váš zdravotní stav se od uzavření úrazové pojistky výrazně zhoršil. V tomto případě neriskujte a stávající pojistku nerušte, nebyli byste krytí a raději uzavřete pojistku novou, moderní, ve které bude progresivní plnění sjednáno.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.