Uzavřeli jste životní pojištění a shledáváte jej výhodným z hlediska rizik, které kryje? Vaše životní pojištění může být ještě výhodnějším, pokud využijete nárok každý rok si odečíst pojistné zaplacené na životním pojištění od základu daně z příjmu. Pojištění ale musí odpovídat zákonným podmínkám, kdy jej stát ve formě daňových výhod podporuje. Tímto způsobem neušetří pouze klient pojišťovny, ale i firmy, pro které je výhodné odměňovat své zaměstnance formou příspěvků na životní pojištění.

Běžná výše příspěvku

Pro firmy činí příspěvek na životní pojištění svým zaměstnancům možnost jak je odměnit za dobrou práci a motivovat je k lepším výsledkům. Bohužel ale se firmy v rozdávání odměn tímto způsobem nepřetrhnou, což je v současné době plné finančních bankrotů a krizí pochopitelné. V případě velkých prosperujících firem ale mohou odměny formou příspěvku na životní pojištění vyšplhat i na dva tisíce korun měsíčně. Podle statistik je průměrná částka, kterou zaměstnavatelé přispívají jen 450 Kč za měsíc.

Limit pro příspěvky

Pro soukromé životní pojištění zaměstnanců i pro příspěvky od zaměstnavatele je nastavena stejná horní hranice, a tou je 30 000 Kč, čímž si klient může polepšit až o několik tisíc korun. Tato výše příspěvků je osvobozena nejen od daně z příjmu, ale i od sociálního a zdravotního pojištění. Je-li příspěvek vyšší, což není nijak omezeno, zaměstnavatel je nucen odvést daň z příjmu i zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Pokud klient uzavřel pojištění jako fyzická osoba, je limit pro osvobození od daně jen 12 000 Kč, a to i v případě, že má uzavřeno více pojistných smluv. Výše těchto smluv se sčítají a limit nesmí 12 000 Kč překročit.

Další zákonné podmínky

Zákonné podmínky, jako je nejen výše příspěvku zaměstnavatele, ale i princip uplatňování daňových úlev je platný od 1. 1. 2014. Aby bylo možné využít daňové úlevy, je třeba se řídit zákonem o daních z příjmu. Ten uvádí, že daňové výhody platí pro životní i důchodové pojištění, které je sjednáno pro případ dožití, smrti a pojištění invalidity. Dalšími podmínkami je smlouva sjednaná na dobu minimálně 5 let, pojištěný je zároveň pojistníkem a na konci sjednané doby bude mít pojistník minimálně 60 let. V případě, že pojistné hradí zaměstnavatel, musí být ujednáno, že právo na plnění pojistné události má zaměstnanec a osoby uvedené ve smlouvě. V neposlední řadě oprávněnou osobou nesmí být zaměstnavatel.

Na co si dát pozor

Pokud klient nedodrží podmínky sjednaného životního pojištění, nárok na uplatnění dnových úlev zaniká. Například pokud zaměstnanec podá daňové přiznání, ve kterém neuvedl navýšení příjmu na základě snížení daně z důvodu zaplaceného pojistného.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.