Pojistnou částkou se rozumí horní hranice pojistného plnění při pojistné události. Rozumíme tím sumu, která byla sjednána v pojistné smlouvě, nebo která byla stanovená pojistnými podmínkami. Jinými slovy je to maximální limit plnění v případě pojistné události.

Výše pojistné částky

Rozhodujeme-li se o uzavření životního, úrazového či jiného pojištění, je na prvním místě zvážení pojistné částky a tu je nutné si dobře rozmyslet. Vždy ji stanovujeme s ohledem na rizika, která nás mohou v našem každodenním životě potkat. Konečné rozhodnutí o výši pojistné částky je jen na nás, proto se nenechejme zlákat rádoby výhodnými zvýšenými částkami. Výši pojistné částky zvolme tak, aby pokryla případná rizika. Příliš vysoká pojistná částka nás může ale finančně zruinovat. Zajistí ale nízká částka pojistného naše blízké, když se něco stane? Příliš nízká pojistná částka by nekryla všechna rizika a pojistka by nám tak byla na nic. Jen bychom tak vyhazovali peníze oknem. Výše sjednávané pojistné částky taky zvažuje příjem i majetek klienta, dále jeho věk a cíle.

Jak nastavit výši pojistné částky

V první řadě je třeba zvážit již zmiňované riziko, které sebou nese náš životní styl, naše potřeby a životní standard. Pojistná částky by tak měla být schopna částečně nahradit ušlý zisk, nebo nás zabezpečit v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Na druhé straně jsou ale finanční možnosti a chuť splácet pojistku. Abychom pojistnou částku správně nastavili, spočítejme si příjmy a výdaje naší rodiny. Kolik rodina spotřebuje, kolik musí vydat na různé splátky, kolik chce našetřit a co zůstane rezervou. Teprve tehdy můžeme kalkulovat výši částky, kterou budeme schopni a ochotni vydat na novou pojistku. Odborníci doporučují, že pojistná částka by se měla pohybovat mezi dvěma až pěti násobky celkového ročního příjmu. Zcela ideální je však trojnásobek tohoto příjmu.

Výhody optimální pojistné částky

Pokud dojde k nešťastné události, pokryje tato částka rizika ohrožující zdraví i život. Ulehčí tak snáze řešit složité životní situace. Optimální částka dokáže finančně zajistit nejen vás, ale i vaše nejbližší, na kterých vám záleží. V neposlední řadě správně zvolená výše částky zhodnotí vložené prostředky.

Co by měla pojistná částka pokrýt

To, že pojistná částka je klíčová pro uzavření pojistné smlouvy, je jasné. Proto je nutné zvážit, co všechno by měla pokrýt. Měla by tedy pokrýt všechny závazky neboli dluhy, které klient má. Tím může být úvěr či studium dětí. Nezapomeňme na pokrytí výdajů rodiny až do důchodu a buďme tak finančně nezávislí a mějme výhled doživotní renty.

Kdy se pojistná částka nevyplácí

Informace, které poskytujeme při sjednávání smlouvy, musejí být pravdivé, jinak riskujeme nevyplacení pojistky. A také pozor na to, že ne vždy se pojistná částka vůbec vyplácí. Například je to tak při úrazovém pojištění a vyplácí se tedy procenta či násobek pojistné částky.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.