Nejen strašné sny, ale i realita každodenního života v nás probouzí ostražitost a nabádá nás k opatrnosti. Jistě někdo z našeho okolí přišel z důvodu nemoci či úrazu o příjem kvůli nečekané pracovní neschopnosti. Ztráta příjmů i zaměstnání tak straší nejednoho z nás, protože vyplácená nemocenská je nedostačující. Pojištění pracovní neschopnosti je dnes zcela běžné a poskytují ho všechny pojišťovny a bývá součástí životního pojištění. Je potřeba jen zvážit, jestli se vyplatí. Pokud míváme občas malou chřipku, tak příliš vysoká pojistka se nevrátí.

Výše denní dávky

Od čistého příjmu klienta se odvozuje maximální výše denních dávek, které jsou v případě plnění pojistné události vypláceny po sjednanou dobu. Tato dávka by měla dohromady s pobíranou nemocenskou dávkou dorovnat klientův průměrný měsíční příjem. Pojišťovnu zajímá zejména klientův příjem, věk, výši denních dávek, čekací doba, čímž se myslí den, od kterého chce dávku vyplácet. Záleží také na tom, zda je klient zaměstnancem, nebo OSVČ. Denní dávky se pohybují od 50 korun až do 6 tisíc korun, ale na takto vysoké dávky musí mít klient opravdu nadstandardní příjmy a pojistka se tak samozřejmě navýší.

Od kdy se dávky vyplácejí

Pojištění pracovní neschopnosti může být pojistné plněno až od dvou či tří měsíců od uzavření pojistky. Dříve denní dávka vyplacena nebude. Čekací doba se neuplatňuje pouze v případě pracovní neschopnosti kvůli úrazu. Dávky jsou nejdříve vypláceny při pracovní neschopnosti delší než 14 dní, to znamená, že nejdříve je vyplácena dávka od 15. dne trvání neschopnosti.  Další variantou je pojištění denní dávky od 29. dne trvání neschopnosti nebo také s délkou nad 60 dní. Platí to, že čím je termín pozdější, tím je denní dávka vyšší a pojistné bude nižší. Variant je spousta. Maximální délka proplácení denních dávek je většinou rok, u některých pojišťoven i déle.

Ohlášení pracovní neschopnosti

Pojistnou událost je potřeba nahlásit co nejdříve od počátku pracovní neschopnosti. Nejpozději ale do dohodnutého počátku plnění, které bylo smluvně sjednáno. Pokud je pojištění sjednáno do 15. dne pracovní neschopnosti, musí se pojistná událost nahlásit do 14. dne od jejího vzniku. Ošetřující lékař vyplní datum aktuální i příští kontroly na kopii neschopenky a tu je potřeba doručit do pojišťovny. Pokud pracovní neschopnost vznikla následkem úrazu, vyplní většinou formulář, který mu pojišťovna poskytne. Aby bylo pojistné plnění rychlé, je potřeba formulář vyplnit správně. Když je pracovní neschopnost lékařem ukončena, je nutné do pojišťovny zaslat kopii V. dílu neschopenky, kterým je Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.