Odbytným nebo též od roku 2005 nově odkupným je nazývána částka, která je pojištěnci vyplacena, pokud požaduje předčasné zrušení pojistné smlouvy. Nejčastěji se tak děje u smluv životního pojištění. Pokud se klient rozhodne stávající smlouvu zrušit, nebude mu vyplacena rezerva nebo kapitálová hodnota, ale pouze odbytné. Jedná se o případy, kdy klient smlouvu u pojišťovny úplně ruší. V případě, že klient zůstává u stejné pojišťovny, je mu rezerva i kapitál převeden na novou smlouvu.

Kdy lze žádat o odkupné

Vlastně je to pokaždé, když rušíme pojistnou smlouvu. Lépe je se předem zeptat, jestli máme na odkupné nárok, protože ten automaticky vynucovat nelze. Nárok na výplatu odkupného je možné uplatnit až po zaplacení běžného pojistného za dobu dvou let. Nárok je možný uplatnit ihned po zaplacení pojistného, pokud bylo zaplaceno jednorázově nebo bylo zaplaceno předplácené pojistné.

Jak zažádat o odkupné

Žádost o odkupném či odbytném bývá součástí smlouvy o ukončení pojistné smlouvy. Nejprve pojistník tuto žádost písemně vyplní. Pokud je pojištěným osoba jiná než pojistník, musí připojit písemný souhlas pojištěného. Pojišťovny nerady ruší smlouvy, a proto je dobré připravit se na komplikace. První dva roky pojištění bývá odkupné nulové, protože pojišťovny tak pokryjí provizi zprostředkovatelům a své náklady. Když se vám nebude zdát postup zprostředkovatele, který s vámi smlouvu sjednával, a žádost o odkupné bude protahovat, obraťte se přímo na pověřeného zaměstnance pojišťovny. Zrušte trvalý příkaz, kterým jste platili pojištění a případný nedoplatek splatíte později.

Výše odkupného

Nejprve si uvědomme, že životní pojištění není spořicím účtem a že stejná logika a počty zde nefungují. Konkrétní výpočet odkupného je velmi složitý. Chceme-li mít jasno již předem, požadujme v souladu se zákonem o pojistné smlouvě informaci o výši odkupného v jednotlivých letech, které budou při zachování smlouvy bez pozdějších změn závazné. Výše odkupného pojišťovny poskytují ve formě přehledných tabulek. Pro výpočet je důležitá rezerva, jejímž smyslem je mít připravené prostředky na výplatu pojistného plnění. Čím nižší rezerva, tím nižší odkupné. Pojišťovny používají rezervu pro výpočet odkupného.

Stanovení výše odkupného

Výše odkupné částky je určena jako určité procento z výše rezervy. Toto procento se liší v závislosti na jednotlivých letech trvání pojištění. Na začátku pojištění je nižší a s přibývajícími roky se postupně zvyšuje. Z předešlých informací je patrné, že brzké rušení pojistné smlouvy je velmi nevýhodné. Klient tak přichází o prostředky, které na pojistku vložil. Je nutné si proto předem důkladně rozmyslet, jak nasmlouvat pojistku a počítat s jejím dlouhodobým trváním.


Další články z rubriky

Štítky: , ,

Komentáře uzavřeny.