Možnost mimořádného pojištění existuje pouze u životních pojistných smluv, které to umožňují. Za mimořádnou platbu si pojišťovna může určit poplatek až do výše několika procent z pojistného. I tak je ale takovéto nepravidelné mimořádné vkládání částek na účet pojistné smlouvy jedno z nejvýhodnějších. Jak je to možné? Zkrátka je to jednoduchý způsob uložení finančních prostředků, který banku ani klienta mnoho nestojí. Zejména banka nemusí vyplácet provizi zprostředkovatelům a usnadní se i papírování.

Je mimořádné pojistné opravdu výhodné?

V případě, že klient vloží na účet stejné finanční prostředky ať cestou běžného pojištění bez mimořádných částek, anebo cestou nižšího měsíčního pojistného s možností během roku částku mimořádně navýšit, je výhodnější možnost druhá. Tímto způsobem lze ušetřit i několik desítek tisíc korun víc. Pro zprostředkovatele půjček je ale mimořádné pojištění nevýhodné, protože z něj nemají takovou provizi, jež se odvíjí od měsíčních plateb. Mnoho zprostředkovatelů tak tuto možnost sami nenabízejí a přistoupí na ni, pokud to klient přímo vyžaduje. Zde platí to, že i když využíváme služeb zprostředkovatelů, je lépe být na sjednávání pojistky sám připraven a nevěřit úplně všemu, co je nám předkládáno. V případě pochyb kontaktujeme zaměstnance pojišťovny a případné nejasnosti si necháme vysvětlit.

Výhody mimořádného pojistného

Získali jsme peníze navíc, které zrovna nepotřebujeme v rodinném rozpočtu? Nemáme čas kontaktovat banku? Nebo jsme prostě zapomněli? Nevadí. Klient o své platbě pojišťovnu předem informovat nemusí, celý proces se tím urychluje a předchází se nevyhledávanému zbytečnému papírování. I když se pojistné hradí na stejný účet, je třeba si dát pozor na variabilní symbol, který se liší a který má klient předem k dispozici. V neposlední řadě, je možné si tyto mimořádně vložené prostředky kdykoli vybrat. Výhody jasně převyšují zvýšené náklady při uzavírání pojistky s možností mimořádného pojistného.

Co klient získá mimořádným pojistným?

Pokud máme peníze k dispozici a nevíme, co s nimi, nemusíme zakládat spořicí účet, ale vložit je na životní pojistku. Tím navýšíme celkovou částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. To, do kterého programu bude pojistné vloženo, je na nás. Ovlivníme tak různou míru rizika spojenou s možnými fondy. V neposlední řadě je výhodou i možnost uplatnění daňových výhod jen je potřeba při sjednání pojištění zvolit mimořádné pojistné jako daňově uznatelné. V tomto případě si přejte zasílat daňové potvrzení.

Mimořádné výběry

Finanční prostředky, jež jsme formou mimořádného vkladu vložili na účet životního pojištění, můžeme vybrat ještě před koncem sjednané doby životního pojištění. Každá pojišťovna má podmínky nastavené trochu jinak, tak je potřeba se informovat na naši konkrétní pojistnou smlouvu. Obecně platí, že peníze vložené mimořádným pojistným můžeme okamžitě vybrat. Mimořádné pojištění nám tak slouží jako druh spořicího účtu a naše finanční rezerva.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.