Z jakého důvodu sjednáváme pojistné smlouvy? Proč svěřujeme pojišťovnám naše finance? Aby nás pojišťovny chránily. Aby ochránily naše zdraví a třeba i hmotný majetek. Pojištění jsme přeci zaplatili, tak očekáváme, že v případě potřeby bude pojistné krytí plněno a my dostaneme to, co za co jsme si zaplatili. Myslíte si, že když si platíte životní či úrazovou pojistku, tak v případě úrazu či nemoci budete zajištěni? Nic není tak jisté, jak to vypadá. Jak se tedy můžeme bránit, když pojišťovna neuhradila pojistné plnění nebo když vyplatila méně, než bylo ve smlouvě ujednáno?

Co je dobré vědět

Pojišťovna má povinnost informovat klienta o příčinách, proč pojistka vyplacena nebyla. Často tak požaduje dodat další dokumenty, přičemž nejčastěji to bývá zdravotní dokumentace. Někdy se jedná o velmi nízké částky a případné doložení dokumentů stojí klienta daleko více, což je tak trochu postavené na hlavu a klient raději o pojistné plnění neusiluje. Je to finančně nevýhodné a navíc doplnit dokumentaci může stát spoustu času.

Co dělat?

Pokud se pustíte do boje s pojišťovnou a budete vymáhat to, co vám dle smlouvy patří, obrňte se trpělivostí a pusťte se do toho. Nejprve sežeňte svědky úrazu, kteří dosvědčí všechny okolnosti. Oslovte lékaře na pohotovosti, který vás ošetřoval, kontaktujte i případné další osoby, které vás do nemocnice vezli například personál sanitky. Vyžádejte si všechny lékařské zprávy a nechte si udělat kopie. No a v poslední řadě si najděte právní pomoc, tím je právní společnost nebo zástupce, který se případy uplatňování nároků zabývá. V ideálním případě pojišťovna při vidině soudního sporu nakonec přistoupí na dorovnání požadované částky a od žaloby tak klient ustoupí.  Je-li ale pojistná částka opravdu vysoká, očekávejme, že pojišťovna se jen tak nevzdá.

Náhradu škody požadujme i u viníka úrazu

S žádostí o náhradu škody je vhodné obrátit se i na toho, kdo je za úraz zodpovědný. Například na město v případě špatného stavu chodníku nebo i na zaměstnavatele, byl-li to pracovní úraz. Náhrada škody v tomto případě bude mnohem vyšší. Vyplacení pojistného lze žádat i několik let zpětně.

Výmluvy pojišťoven

Pojišťovny tvrdí, že postupují v souladu se zákonem a s uzavřenou smlouvou. Při výpočtu výše plnění tak zohledňují, zda klient dostál všem svým závazkům. Nejčastěji se pojišťovny vymlouvají na nedostatečnou zdravotní dokumentaci a na to, že se klient chce nezákonně obohatit. Často jsou důvodem i zamlčené či vůbec neuvedené zdravotní komplikace klienta. Je pravda, že dotazník o zdravotním stavu je při sjednávání smlouvy stěžejní, a nepřesné nebo chybějící údaje jsou hodnoceny jako trestný čin, jde-li o záměrné jednání. Není tak divu, že se pojišťovny brání. Pokud se teda klient a pojišťovna neshodnou, je na řadě zvážit žalobu, kterou nejčastěji podávají nespokojení klienti.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.