Stala se vám dopravní nehoda, pracovní úraz? Projevila se snad nemoc z povolání nebo bylo vaše zdraví poškozeno jinak? Ne vaší vinou? Pokud jste uzavřeli ještě před úrazem úrazovou nebo životní pojistku, pak vám bude vyplaceno tzv. bolestné, resp. odškodnění bolesti. Jestliže máme sjednané životní či úrazové pojištění a stane se pojistná událost, bude záležet na výši bodového ohodnocení úrazu. Podle stanovených bodů se bude odvíjet výše vyplacené částky. Každá diagnóza má přiřčenou výši bodového ohodnocení dle zákona o odškodnění bolesti.

Komplikovanější úrazy

Často se stává, že úraz nepostihne jen jednu část těla, že se neřeší jen jeden problém. V případě tedy, že došlo k rozsáhlejšímu poranění, jednotlivé body všech diagnóz v lékařském posudku jsou sečteny a bodové ohodnocení se zvyšuje. Při více diagnózách jsou jednotlivé body sčítány.

Na co si dát pozor?

Pokud dojde k náhradě škody čili bolestnému, nemusí být částka vyplacená různými pojišťovnami totožná. Každá pojišťovna totiž poskytuje rozdílnou částku za jeden bod. Mysleme na to již při uzavírání pojistné smlouvy. Aby bylo odškodnění bolesti vyplaceno, je nutný lékařský posudek, bez něj k likvidaci pojistné události nemůže dojít. Do tabulky bodového ohodnocení není zahrnuto odškodnění následků poškození zdraví. To řeší pojištění trvalých následků, které se vyjadřuje pomocí procent. Příjemné může být zjištění, že výše odškodného se může za určitých okolností až  dvojnásobit, to by však musel nařídit soud.

Lékařský posudek

Posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného. V případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení, který je oprávněný k posuzování nemocí z povolání. Lékařský posudek se vydává u bolesti tehdy, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený. Posuzující lékař uvádí postupy, kterými dospěl k závěru svého hodnocení. Dále odůvodňuje případné zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách zákonné vyhlášky.

Výše finančního odškodnění

Vyhlášky č. 1 a 3 určují sazbu bodového ohodnocení za bolest způsobenou škodou na zdraví, nebo při jejím léčení či odstraňování následků této škody. Vyhláškou je stanovena i finanční náhrada za jeden bod dle zdravotního posudku, a to je 12 Kč. Pojišťovny ale za jeden bod nabízejí rozdílné částky. Uveďme pár příkladů bodové hodnoty jednotlivých poranění. Drtivé poranění kolena je ohodnoceno 200 body, poranění sluchového nervu a vymknutí kotníku 100 body, poranění Achillovy šlachy 70 body a menší zlomeniny či pohmožděniny 10 a více body.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Komentáře uzavřeny.