content top

Pojistná částka

Pojistná částka

Pojistnou částkou se rozumí horní hranice pojistného plnění při pojistné události. Rozumíme tím sumu, která byla sjednána v pojistné smlouvě, nebo která byla stanovená pojistnými podmínkami. Jinými slovy je to maximální limit plnění v případě pojistné události. Výše pojistné částky Rozhodujeme-li se o uzavření životního, úrazového či jiného pojištění, je na prvním místě zvážení pojistné...

Celý článek

Pojistný podvod

Pojistný podvod

Při pojistném podvodu dochází k takovému jednání, kdy se fyzické nebo právnické osoby dopouštějí obohacení na úkor pojišťovny. Samozřejmě se jedná o trestný čin, který je vymezen v trestním zákoníku. Skutková podstata Základní skutková podstata nevyžaduje přímé způsobení škody na majetku. Ke spáchání trestného činu postačí nepravdivé uvedení či zatajení důležitých údajů při...

Celý článek

Bodové ohodnocení úrazu

Bodové ohodnocení úrazu

Stala se vám dopravní nehoda, pracovní úraz? Projevila se snad nemoc z povolání nebo bylo vaše zdraví poškozeno jinak? Ne vaší vinou? Pokud jste uzavřeli ještě před úrazem úrazovou nebo životní pojistku, pak vám bude vyplaceno tzv. bolestné, resp. odškodnění bolesti. Jestliže máme sjednané životní či úrazové pojištění a stane se pojistná událost, bude záležet na výši bodového ohodnocení úrazu....

Celý článek

Progresivní plnění

Progresivní plnění

V případě, že uzavíráte pojištění, zvažte možnost připojištění tzv. progresivního plnění. Co to znamená? Jaké má výhody? Jednoduše to znamená a je to také tou největší výhodou, že čím vážnější úraz se vám stane, tím získáte vyšší plnění. Tento produkt je značně vyhledávaný a nabízí ho většina pojišťoven, některé povinně a některé volitelně. Každá úrazová pojistka většinou...

Celý článek

Karenční doba

Karenční doba

V oblasti pojišťovnictví se setkáváme s různými pojmy, jimž je nutné rozumět při sjednávání pojistek. Termín karenční doba vznikl z latinského slova carere, což znamená čekat. Je to období, kdy sice již pojistná skutečnost nastala, ale pojistné plnění nastává až po uplynutí pevně stanovené lhůty sjednané ve smlouvě. Tímto termínem se tedy rozumí doba, která běží od vzniku pojistné události....

Celý článek

Odbytné

Odbytné

Odbytným nebo též od roku 2005 nově odkupným je nazývána částka, která je pojištěnci vyplacena, pokud požaduje předčasné zrušení pojistné smlouvy. Nejčastěji se tak děje u smluv životního pojištění. Pokud se klient rozhodne stávající smlouvu zrušit, nebude mu vyplacena rezerva nebo kapitálová hodnota, ale pouze odbytné. Jedná se o případy, kdy klient smlouvu u pojišťovny úplně ruší. V případě,...

Celý článek

Mimořádné pojistné

Mimořádné pojistné

Možnost mimořádného pojištění existuje pouze u životních pojistných smluv, které to umožňují. Za mimořádnou platbu si pojišťovna může určit poplatek až do výše několika procent z pojistného. I tak je ale takovéto nepravidelné mimořádné vkládání částek na účet pojistné smlouvy jedno z nejvýhodnějších. Jak je to možné? Zkrátka je to jednoduchý způsob uložení finančních prostředků, který...

Celý článek

Krácení pojistného plnění

Krácení pojistného plnění

Z jakého důvodu sjednáváme pojistné smlouvy? Proč svěřujeme pojišťovnám naše finance? Aby nás pojišťovny chránily. Aby ochránily naše zdraví a třeba i hmotný majetek. Pojištění jsme přeci zaplatili, tak očekáváme, že v případě potřeby bude pojistné krytí plněno a my dostaneme to, co za co jsme si zaplatili. Myslíte si, že když si platíte životní či úrazovou pojistku, tak v případě úrazu či...

Celý článek

Zajišťovna

Zajišťovna

Co si představit pod pojmem zajišťovna?  Jednoduše, laicky řečeno jde o pojišťovnu pojišťoven, a to znamená, že zajišťovna na sebe bere část rizik vznikajících s činností pojišťovny. Termínem zajišťovna se tedy rozumí právnická osoba, která přebírá na základě smlouvy části rizik pojištění pojišťoven. Pro existenci pojišťoven jsou zajišťovny životně důležité. Bylo by jistě úsměvné, že...

Celý článek
content top