content top

Pojištění pro případ smrti

Pojištění pro případ smrti

Máme děti, rodiny a určitě někdy přemýšlíme, co se stane, až tu nebudeme. Budou zajištěni? Postarají se o sebe? Budou mít práci, aby uživili své vlastní rodiny? Je mnoho otazníků a mnoho obav z toho, co budoucnost přinese. Je tak na čase zvážit možnost pojištění smrti či dožití. Tuzemský pojišťovnický trh nabízí mnoho produktů. Každá pojišťovna má svá specifika, ale obecně si jsou nabídky velmi...

Celý článek

Výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojistné smlouvy

Chceme-li ušetřit na pojistném, protože máme lepší nabídku, nebo jsme nebyli spokojeni při likvidaci pojistné události, nebo ze spousty jiných příčin, nebojme se stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Investujeme přece své peníze, peníze, které ukrajujeme z našeho rozpočtu, a můžeme si tedy vybrat, co s nimi uděláme. Nikdo není dost bohatý na to, aby penězi jen tak plýtval. Pokusme se tedy nastínit, co...

Celý článek

Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu

Jedním z nejžádanějších produktů tuzemských pojišťoven je úrazové pojištění. Ať už pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. Úrazovou pojistkou tak v případě potřeby pokryjeme zvýšené výdaje na léčení nebo zachováme životní standard v případě pracovní neschopnosti. Úrazy mohou mít i trvalé následky, které mohou významně změnit kvalitu života. Úrazová pojistka často nestačí, protože její...

Celý článek

Vinkulace pojistného plnění

Vinkulace pojistného plnění

Slovo vinkulace je latinského původu a v překladu znamená pouto. Je to tedy jakési spoutání či omezení dispozičního práva nejen u pojistných smluv. Prakticky to znamená, že se smlouvou může disponovat třetí strana, pojistná smlouva je totiž uzavřená ve prospěch třetí osoby a v případě pojistné události je pojistná částka vyplacena právě té třetí straně podle předem stanovených pravidel. Opakem...

Celý článek

Životní pojistka

Životní pojistka

V současné době zájem o životní pojistku roste a má ji uzavřenou každý druhý dospělý občan České republiky. I když životní pojistka neumí řešit všechno, může zmírnit nepříjemné důsledky úrazu, nemoci či smrti někoho blízkého. Je však zapotřebí pokrýt ta správná rizika a sjednat výhodné pojistné částky. Trendem je být pojištěný, ale ne za každou cenu. Pojistka také něco stojí. Všechny...

Celý článek

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity

Položme si otázku, zdali je vůbec nutné pojištění invalidity sjednávat. Pojišťovny na tuzemském trhu nabízejí spoustu takových produktů. Ale je to vůbec nutné? Vyplatí se uzavřít takovýto druh pojistky? Nám se přeci nemůže nic stát… Omyl! Riziko invalidity je docela vysoké, a pokud se nám něco stane, neohrozíme jen sebe a svůj životní styl, ale také naše blízké, kteří jsou na nás nejen finančně...

Celý článek

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti

Nejen strašné sny, ale i realita každodenního života v nás probouzí ostražitost a nabádá nás k opatrnosti. Jistě někdo z našeho okolí přišel z důvodu nemoci či úrazu o příjem kvůli nečekané pracovní neschopnosti. Ztráta příjmů i zaměstnání tak straší nejednoho z nás, protože vyplácená nemocenská je nedostačující. Pojištění pracovní neschopnosti je dnes zcela běžné a poskytují ho...

Celý článek
content top